Lesson 23 – 18. 5. (5.a and 5.b)

Hello students!

  • Kar nekaj vas igra vsaj en glasbeni inštrument. V učbeniku na strani 94 najprej poslušaj in sledi besedilu (posnetek najdeš na e-vedež spletni strani), nato ga preberi. Katera glasbila so omenjena? V nalogi 2 preberi in poimenuj glasbila.
  • V nalogi 4 na strani 96 si oglej pogovor v oblačkih:

                            Whose is (izgovorjava: hus is) the stickers collection? It’s Jack‘s.                                                  Čigava je zbirka nalepk?                   Od Jacka. (‘s označuje njegovo lastnino)

Naglas postavi vprašanje in si odgovori. Potem povedi zapiši v zvezek:

Whose is ___________(coins, stickers, key rings, badges, posters, stamps, postcards, soft toys) collection?                     It’s ______’s (vstavi ime).

  • Naloga 5: Izberi 1. ali 3. kartico in jo opiši. Povedi zapiši v zvezek. Pomagaj si s primerom.                                                                                                                                  Primer opisa 2. kartce: I like painting and snorkelling. I play piano and take photos in my free time. I also collect stamps.
  • DZ, str. 92,93 – Reši naloge. V nalogi 8 so lahko izmišljeni podatki.

Pošljite mi slike zapisa v zvezek na moj elektronski naslov.

Have a nice day,

Ajda

Ta vnos je bil objavljen v 5th grade - 5. razred. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor