Lesson 19 – 28. 5.

Hello students!

Odprite učbenik na strani 72 in naglas preberite, kaj Alan naredi zjutraj (in the morning), popoldan (in the afternoon) in kaj zvečer (in the evening). Opazite lahko, da  pri vseh aktivnostih končnica -s oziroma -es (gets up, washes his face, eats breakfast, rides a bike, reads a book). Torej, kadar govorimo o njemu/njej (he/she) dodamo končnici -s ali -es. Kadar govorimo o sebi (I) ne dodamo končnice. V zvezek zapišimo razliko: he,she,I Bodite pozorni na zapis besede I (jaz) – zapišemo kot veliki i. 

Rešite nalogo 19 v DZ na strani 72.

Zapise v zvezek mi pošljite na moj elektronski naslov. Za dodatno razlago ali vprašanja sem na voljo.

Have a nice day,

Teacher Ajda

Ta vnos je bil objavljen v 4th grade - 4. razred. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor