Lesson 18 – 25. 5.

Hello students!

Se spomnite pesmi?  This is the wayWake up!  Zapojte ju.

Kot ste verjetno že ugotovili, bomo danes ponovili aktivnosti, ki si sledijo v dnevu. Odprite učbenik na strani 72 ter poslušajte nalogo 1.b. Kakšen je pravilni vrstni red Julijinih opravkov? Odprite dokument Julija’s morning routine in na črte s svinčnikom zapisujte črke slik, kot si sledijo v posnetku.  Poslušajte ga dvakrat. Nato z nalivnikom prepišite aktivnosti na črte in pazite na pravilen prepis besed. Izpolnjeno besedilo prilepite v zvezek pod naslov THE DAILY ROUTINE.

V DZ rešite: str. 71 ter str. 72/18.

What’s your morning routine? Kakšna je tvoja jutranja rutina? Poslušajte pesem (U. str 73) ter v zvezek pod Julijino besedilo napišite naslov MY MORNING ROUTINE. Tvorite in zapišite povedi o svoji jutranji rutini. Pomagajte si tudi z zapisom Julijinih aktivnosti in z besedama “then” (potem) in “after” (po) – After breakfast I …

Sliko zvezka z zapisom o Juliji in o svoji rutini mi prosim pošljite na moj elektronski naslov.

Have a nice day,

Teacher Ajda

Ta vnos je bil objavljen v 4th grade - 4. razred. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor