Arhivi Kategorije: 3rd grade – 3. razred

Lesson 15 and 16 (3.a and 3.b)

Hello students! Ta teden bomo čas namenili ponavljanju, utrjevanju in urejanju angleške mape. Navodila so namenoma v enem prispevku za cel teden, da si lahko delo razporedite sami. Vse učne liste, ki ste jih reševali v času šolanja na daljavo, … Beri naprej

Objavljeno v 3rd grade - 3. razred | Komentiraj

Lesson 14 – 7. 5. (3.a and 3.b)

Hello students! Natisnite učni list ANSWER THE QUESTIONS (Word), ANSWER THE QUESTIONS (pdf). Odgovorite na vprašanja in zapišite odgovore svojega sogovornika – prijatelja/ice, očeta, mame, bratca, sestrice, … Pri tvorjenju odgovorov in lahko pomagate z angleško mapo. Rešen učni list mi pošljite na moj … Beri naprej

Objavljeno v 3rd grade - 3. razred | Komentiraj

Lesson 13 – 5. 5. (3.a and 3.b)

Hello students! Kaj pomenita besedi CAN (“ken”) in CAN’T (“kent”)? Izgovori ju naglas. can pomeni, da nekaj lahko, zmoreš, znaš … can’t pomeni, da nečesa ne moreš, ne znaš, … Odpri Power Point I_CAN in preberi besede. Nato izgovori: “I can play football.” (če … Beri naprej

Objavljeno v 3rd grade - 3. razred | Komentiraj

Lesson 12 – 23. 3. (3.a and 3.b)

Hello students! Danes se bomo naučili po angleško povedati posamezne športe. Odpri spletno povezavo SPORTS in aktivno sodeluj (ponavljaj besedišče). V posnetku je kar veliko novih besed. Nič hudega, če si ne zapomniš vseh. Odpri datoteko in reši učni list. Najprej poimenuj … Beri naprej

Objavljeno v 3rd grade - 3. razred | Komentiraj

Lesson 11 – 21. 4. (3.a and 3.b)

Hello students! How many body parts can you name? Koliko delov telesa lahko poimenuješ? Reši interaktivne naloge: Vaja, Head vaje, Body parts (2 nalogi) How many body parts can you name now? Koliko delov telesa pa lahko sedaj poimenuješ? Sporoči mi na moj elektronski naslov. Have … Beri naprej

Objavljeno v 3rd grade - 3. razred | Komentiraj

Lesson 10 – 16. 4. (3.a and 3.b)

Hello students! Let’s talk about Body parts. Learn new words/Naučimo se novih besed. Vse dele telesa, ki so prikazani na posnetku, izgovori naglas in se jih dotakni: https://www.youtube.com/watch?v=jkMtgLBtoFI Point to: head, knee, mouth, ear, arm, leg, eye, hair, foot, shoulder, finger, … Beri naprej

Objavljeno v 3rd grade - 3. razred | Komentiraj

Lesson 9 – 14. 4. (3.a and 3.b)

Hello students! Danes bomo utrjevali besedišče na temo likov, vadili branje in bralno razumevanje ter pisanje. Natisnite učni list SHAPE ROBOT, SHAPE ROBOT (pdf). Najprej na glas preberi angleška navodila. Če jih ne razumeš dobro, preberi slovenska.  Rešen učni list mi pošljite na … Beri naprej

Objavljeno v 3rd grade - 3. razred | Komentiraj

Lesson 8 – 9. 4. (3.a and 3.b)

Hello everybody! Danes se bomo učili o oblikah. Odprite spletno povezavo in aktivno spremljajte posnetek (izgovarjajte, iščite, …)  https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4 Name all the shapes from the video. Poimenuj oblike iz posnetka. Odprite povezavo in ponavljajte, odgovarjajte … https://www.loom.com/share/1b447ebd52044c41a189585fafd51490 Ustna naloga: Find something … … Beri naprej

Objavljeno v 3rd grade - 3. razred | Komentiraj

Lesson 7 – 7. 4. (3.a and 3.b)

Hello students! Today we will learn professions. Danes se bomo učili o poklicih. Listen and say: https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA Read and write. Preberi opis poklica in zapiši. Pomagaj si s posnetkom: PROFESSIONS Prilagam v pdf obliki: PROFESSIONS pdf Kdor nima možnosti tiskanja naj prepiše in … Beri naprej

Objavljeno v 3rd grade - 3. razred | Komentiraj

Lesson 6 – 2.4., 3.4. (3.a and 3.b)

Hello students! Danes bomo dokončali Alphabet booklets S-Z. Pripravite knjižice in odprite spletno povezavo https://www.youtube.com/watch?v=wLypPV-n_0Y Ko izpolnite knjižice, preberite vse besede. A is for apple, B is for book, itd. Prav poseben izziv: Ker angleško abecedo že prav vsi obvladamo, skrinja … Beri naprej

Objavljeno v 3rd grade - 3. razred | Komentiraj